Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona, Malmö och Oskarshamn.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co är medlem i INAC Global Executive Search, www.inac-global.com. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

Näringslivsdagen i

Oskarshamn

 

2014-10-28

 

Näringslivsdagen I Oskarshamn gick av stapeln 22 oktober på Forum i Oskarshamn. Dagen inleddes av Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande,  tillsammans med landshövding Stefan Carlsson.

 

Föreläsare var följande;

Oskarshamns näringsliv - en motor i Kalmar län
Anna Löfmarck, Bisnode

Anna gav en visuell presentation av hur kommunens näringsliv har utvecklats 2007-2012 och visade en färsk studie av samtliga aktiebolag som är verksamma i kommunen.

Morgondagens attraktiva arbetsgivare
- Vad vill dagens unga få ut av arbetslivet?
Sofia Rasmussen, Rasmussen Analys. Vi fick en genomgång av olika generationer och Sofia berättade b la att unga idag drömmer om att ha en trygg anställning, bostad och att skaffa familj.

En attraktiv arbetsgivare - The ÅF way
Nyamko Sabuni, Hållbarhetschef ÅFs Koncernledning var tänkt att prata men hade fått förhinder och ersattes av en kollega. Hon pratade om EVEN ODDS som är tänkta att öka antalet kvinnor inom ÅF. I september 2014 tecknade ÅF enbart nya anställningsavtal med kvinnor. Detta var en kampanj inom ramen för ÅFs jämställdhetsarbete, processen EVEN ODDS, som syftar till att öka andelen kvinnor på ÅF.

Alla ska med - Alla behövs
Marcus Oscarsson, politisk kommentator på TV4. Marcus menade att vi ska vara stolta över vårt län. Han menade att vi ska ha mer faktabaserade argument för att nå fram till beslutsfattarna i Stockholm och att inte hänga upp oss på infrastruktursfrågor. Dessutom efterlystre han mer samarbete mellan de olika riksdagsledamöterna från almar län.

 

Dagen Avslutades med en paneldiskussion kring ovan nämnda ämnen där regionala beslutsfattare ingick. Konklusionen var att vi måste samarbeta över kommungränserna och att regionfrågan är död.

 

Dagen var mycket välbesökt och Högström & Co representerades av Daniel Thelaus

 

Fler nyheter

Handelskammaren arrangerade Business Forum med IKEA i Älmhult

Kommunikation - temat vid årets Näringslivsdag i Karlskrona

Ny Förbundschef vid Räddningstjänsten Västra Blekinge

 

Läs alla nyheter