Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona och Malmö.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co är medlem i INAC Global Executive Search, www.inac-global.com. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

Rekrytering åt ESBE AB

i Italien.

 

2015-04-14

 

Högström & Co är medlemmar i nätverket INAC, International Associated Consultants. Medlemskapet innebär att vi via våra samarbetspartners kan erbjuda våra kunder rekryteringshjälp i andra delar av världen. INAC har ca 200 anställda på 65 kontor i ca 40 länder runt om i världen. Mer info om INAC finns på www.inac-global.com

 

ESBE AB, med 4 dotterbolag runt om i Europa behövde hjälp att rekrytera en landsansvarig till dotterbolaget i Italien. Eftersom vi samarbetet tidigare så var det naturligt att se hur vi skulle kunna hjälpa dem. Vi tog kontakt med vår partner i Italien och gav dem en kort introduktion till företaget och uppdraget. Därefter togs en direktkontakt mellan vår partner i Italien, Elan International, och ESBE AB. De kom sedan överrens om uppdraget och profilen och påbörjade arbetet.

 

Vi pratade kort med Ann-Sofi Lindén, ansvarig för rekryteringen i Italien.

- Ann-Sofi, vad var fördelen för er med att ta hjälp via Högström & Co?

Vi kunde spara tid på att söka och värdera olika rekryteringsbolag för att finna en lämplig samarbetspartner. Detta gjorde att vi snabbt kunde komma igång med processen. Elan international har tidigare erfarenhet av rekryteringar i området kring Modena för svenska bolag etablerade i Italien vilket också kändes tryggt.

 

- Hur tycker du att rekryteringen fungerade?

Elan agerade väldigt professionellt och effektivt under hela rekryteringen. Slutkandidaterna som presenterades var av hög kvalitet vilket ledde till valmöjligheter. Även om vi inte var på plats i Italien så fick vi statusrapporter kontinuerligt och därmed var vi delaktig hela processen.  

Slutkandidaten som vi kontrakterade kunde starta redan 1 april och gapet utan landschef kunde tack vare en snabb rekrytering minimeras. 

 

Vi önskar ESBE AB lycka till med sin fortsatta satsningar!

 

 

 

 

Fler nyheter

Reflektioner - nytt nummer av vårt nyhetsbrev.

Ny Group Sales Director hos ESBE AB.

Galvin Green nyanställer.

 

Läs alla nyheter