Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona och Malmö.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co är medlem i INAC Global Executive Search, www.inac-global.com. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

Feralco Nordic AB har

ny Laboratoriechef.

 

2015-05-22

 

Feralco Nordic ingår i Feralco-gruppen som tillverkar och marknadsför kemikalier för vatten-och avloppsrening till kommuner, pappers- och massaindustri samt övrig industri i Europa. Vid vår anläggning i Sölvesborg produceras aluminium- och järnbaserade fällningssalter och i Vetlanda aluminiumbaserade fällningssalter och kombiprodukter (aluminium/järnbaserade fällningssalter). Feralco-gruppen är privatägd och ingår i Mellby Gård-koncernen.

 

Under hösten fick Högström & Co förtroendet att rekrytera en Laboratoriechef till företaget.

 

Befattningen innebär ett ansvar för laboratorierna vid anläggningarna i Vetlanda och Sölvesborg och efter en noggrann urvalsprocess har företaget anställt Olga Lahrmann.

 

Olga har lång och gedigen erfarenhet från laboratorieverksamheter i producerande bolag och kommer närmast från ett uppdrag inom läkemedelsbranschen. Olga kommer från Danmark och i urvalsarbetet har vi på Högström & Co tagit hjälp av våra danska kollegor Hansen Toft A/S.

 

Vi på Högström & Co önskar Olga och Feralco Nordic AB varmt lycka till!

 

Högström & Co - Rekryterar Rätt Ledare.

                            

 

Fler nyheter

Reflektioner - nytt nummer av vårt nyhetsbrev.

Rekrytering åt ESBE AB i Italien.

Reflektioner - nytt nummer av vårt nyhetsbrev.

 

Läs alla nyheter