Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona och Malmö.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co är medlem i INAC Global Executive Search, www.inac-global.com. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

Reflektioner

- nytt nummer av vårt nyhetsbrev.

 

2015-03-23

 

Som ett led i att utveckla oss ytterligare har vi under 2014 arbetat fram en ny grafisk profil. Den uttrycker vår vilja att vara en aktiv partner med djup insikt om din verksamhet och bransch, samt att vi hittar den kandidat som skapar resultat och utvecklar ditt bolags konkurrenskraft. 

 

Från starten 2003 har Högström & Co etablerat sig som ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vår målsättning är att fortsätta att expandera. Genom erfarenhet och engagemang utmanar vi rutinmässiga lösningar och skapar verkligt värde för våra kunder.

 

Hoppas du kan ägna några minuter åt vårt nya nummer av Reflektioner och läsa om vår nya grafiska profil samt vår andra artikel om "Employer Branding". Ett område som kommer att bli allt viktigare i framtiden.

 

Du hittar Reflektioner Nyhetsarkiv/Nyhetsbrev.

 

 

Fler nyheter

Ny Group Sales Director hos ESBE AB.

Galvin Green nyanställer.

Ny Vd till Växjö Energi AB.

 

Läs alla nyheter