Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona, Malmö och Stockholm.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co har ett väl etablerat internationellt nätverk inom rekrytering och Executive Search. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

Friends of Executive

16 september

 

2016-09-26

 

Fredagen den 16 september hade Friends of Executive, ett Malmö baserat nätverk, en av sina VD träffar. Gästtalare var Professor Andew Shipilov från INSEAD. Hans föredrag handlade om "How to Unlock Value from Your Alliances and Partnerships". Vilket också är titeln på hans senaste bok.

 

 

Professor Shipilov menade att många företag har väl utarbetade målsättningar och strategier, men att det dyker upp oväntade "störningar" som innebär att vägen till målet inte går som man tänkt. Exempel på s.k. störningar är skapandet av nya marknader eller ett nytt sätt att tillverka produkter för en redan existerande marknad. "Substitut är det största hotet, därför att de alltid kommer oväntade".

 

Professor Shipilov menade att en av nycklarna till att bli framgångsrik är att skapa strategiska allianser. Som exempel på det pratade han bl.a. om Tesla och Philips. Tesla har exempelvis olika avtal med Panasonic, Toyota och Daimler. Tesen är att man inte kan skapa en ny marknad själv utan du måste få in det han benämner "complimentary skills". Det gäller speciellt om du är en ny aktör på en marknad, då gäller det att hitta partners som gör dig mer trovärdig i kundens ögon.

 

Professor Shipilov avslutade med att säga "if you don’t start a strategic network cooperation you will not survive".

 

Från Högström & Co deltog Håkan Cöster.

 

Fler nyheter

Företagsbesök Lammhults Design Group

Reflektioner - nytt nummer av vårt nyhetsbrev.

Nätverket Expansiva Växjö 15 september

 

Läs alla nyheter