Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona, Malmö och Stockholm.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co har ett väl etablerat internationellt nätverk inom rekrytering och Executive Search. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

Från seminariet "Det ekonomiska läget"

i Karlskrona den 22 april.

 

2016-04-25

 

En spännande förmiddag där vi fick veta att Blekinge Tekniska högskola har studenter som söker från 129 länder i världen (att jämföra med att vi har ca 211 länder totalt i världen). Imponerande!

 

Magnus Alvesson, prognoschef på Swedbank redogjorde för det ekonomiska läget i världen och konstaterade att det i stort ser bra ut, dock behöver Kinas ekonomi förstärkas. Det finns givetvis en oro utifrån valutgången i USA, en annan oro är vad valet kring EU-medlemskapet för England leder till i juni. Oljepriserna har gått ner men med ökad efterfrågan är priserna så sakta på väg upp. Kopplat till den amerikanska ekonomin som är motorn i världsekonomin så kommer den med all sannolikhet ha en viss inbromsning under året enl. Swedbanks prognoser men den kommer att vända uppåt under 2017.  

 

Den svenska ekonomin är generellt god mycket kan härledas till att ca 80% av befolkningen arbetar och svenskarna är bra på att spara och tar höjd för kommande ränte- och skatteökningar. A&O framöver för oss är att hantera flyktingströmmen och i möjligaste mån får ut så många som möjligt på arbetsmarknaden. En annan utmaning är att bostadspriserna förblir höga eftersom vi har ett för lågt utbud av bostäder och har underinvesterat i nybyggnad av bostäder sedan 1990-talet i kombination med en befolkningsökning enl. Magnus Alvesson.

 

Magnus Forsbrand, VD för Science Park i Karlskrona berättade om deras satsningar inom tre viktiga områden; Internet of Things, eHälsa och Marin teknik. Magnus klargjorde vikten av att ha spets istället för bredd, i syfte att kunna bli världsbäst inom dessa områden.

 

Roger Danell, Vice President Head of Production & Site Manager i Karlskrona på SAAB Kockums berättade om de stora investeringar som man gör i Karlskrona där man bygger ett helt nytt varv med en automatisering av tillverkningen och som följd en förbättrad arbetsmiljö. Detta i sin tur leder till kortare ledtider. Ett investeringsprogram på 100-tals miljoner kronor under 3-4 år.

 

Till slut pratade Andreas Ekström, journalist kring digitaliseringen i samhället. Han uttryckte bl a att Google idag har tagit makten och starkt bidrar till att forma vår världsbild. Idag Googlar vi om det mesta och vi ser Google som en del av vår infrastruktur istället för att kritiskt ifrågasätta... Här konstaterar vi snabbt att vi nog alla behöver tänka till!

 

Sammanfattat av Elin Runbert, Högström & Co, medverkade på seminariet gjorde även Mats Högström. 

 

 

 

Fler nyheter

Ny Kvalitets- & Miljöchef på Mönsterås Metall.

Möt Anna Lindqvist - en entreprenör.

Reflektioner - nytt nummer av vårt nyhetsbrev.

 

Läs alla nyheter