Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona, Malmö och Stockholm.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co har ett väl etablerat internationellt nätverk inom rekrytering och Executive Search. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

Inwido förvärvar Värmelux Oy

i Finland

 

2016-06-21

 

Inwido har förvärvat det finska fönster- och dörrföretaget Värmelux Oy som äger och driver varumärket Lämpölux i Finland. I och med förvärvet äger Inwido 82,77 procent av aktierna samt har en option om att förvärva de resterande 17 procent av aktierna, vilka innehas av ledande befattningshavare i Värmelux, successivt fram till första halvåret 2019. 

 

 

Värmelux Oy, som äger och driver varumärket Lämpölux, säljer och installerar fönster, dörrar och garageportar i trä och trä/aluminium via 18 försäljningskontor över hela Finland. Företaget har idag ca 200 anställda och omsatte drygt EUR 30 miljoner under 2015. Värmelux har inte någon egen tillverkning utan är kund till bland andra Inwido i Finland, vilket skapar förutsättningar för synergier. Förvärvet förväntas stärka Inwidos position på den finska marknaden.

 

Högström & Co gratulerar Inwido till sitt nyförvärv till koncernen och ser fram emot att följa deras tillväxt på den finska marknaden.

 

Fler nyheter

eHälsomyndigheten etableras i Kalmar

Högström & Co Management AB utser Magnus Dahl till Styrelseordförande.

BusinessForum 2016 - Framtidens industri

 

Läs alla nyheter