Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona och Malmö.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co har ett väl etablerat internationellt nätverk inom rekrytering och Executive Search. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

Högström & Co Management AB

utnämner ny VD.

 

2016-02-09

 

Elin Runbert har utnämnts till VD för Högström & Co Management AB och tillträder tjänsten omgående.

 

Elin har en universitetsexamen inom HR-området samt flerårig erfarenhet som linjechef och personalchef inom offentlig förvaltning och näringsliv. Sedan 2010 har hon drivit utvecklingen av Högström & Co:s affärer med utgångspunkt från företagets Karlskronakontor.

 

"Genom utnämningen av Elin till VD skapar vi en tydligare ledningsstruktur i Högström & Co vilket är en viktig förutsättning för företagets fortsatta tillväxt" säger Mats Högström och Håkan Cöster, ägare till bolaget.

 

"Med en geografisk spridning i södra Sverige och en tydlig tillväxtstrategi är det viktigt för oss att skapa en kraftfull ledning och effektiv operativ organisation".

 

"Jag ser fram emot att få leda Högström & Co fortsatta expansion och att få utveckla verksamheten tillsammans med våra medarbetare. Ett spännande och engagerande uppdrag" säger Elin Runbert

 

Fler nyheter

Handelskammarens agenda - Dubbla Blekinge.

Välbesökt på HR-Dagen i Malmö.

Inspirerande om digital närvaro hos Handelskammaren i Växjö.

 

Läs alla nyheter