Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona och Malmö.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co är medlem i INAC Global Executive Search, www.inac-global.com. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

Höstmöte hos Handelskammaren

i Malmö.

 

2015-11-27

 

Det traditionella höstmötet i Malmös Börshus hölls torsdagen den 26 november. Över 300 medlemmar var på plats. Det hela inleddes med ett välkomsttal av Ordförande Nicolas Hassbjer och därefter berättade VD Stephan Müchler om verksamheten.

 

Stephan berättade om det visionsarbete som nyligen genomförts inom Handelskammaren. Vision 2020 har tagit sikte på tre stora trender som pågår i samhället; Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Visionens innehåll bygger på tre hörnstenar; Tillgänglighet, Kompetens samt Integration. När det gäller tillgänglighet kan det mätas med hjälp av en mängd olika parametrar, det har gjorts inom EU. Som nummer 1 kommer Köln området, Skåne kommer på plats 124 och Småland på plats 218 av totalt 259 regioner. För att ha möjlighet att ha en hög tillgänglighet och kunna följa med i globaliseringstrenden måste infrastrukturen förbättras. Det handlar bl.a. om att fortsätta att bygga ut E22, se till att den planerade höghastighetsjärnvägen dras via Växjö mm.

 

Priset "Årets tekniker" delades ut. Årets vinnare blev Solvattens grundare Petra Wadström.

 

Årets talare var Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Hennes tal kretsade mestadels kring den allvarliga situation vi befinner oss i just nu dels med terrorhot och dels med flyktingsituationen i Sverige och övriga världen.

 

Kvällen avslutades med ett klassiskt julbord.

 

Från Högström & Co deltog Håkan Cöster, Elin Runbert och Cathrine Nord.

 

Fler nyheter

Ny Platschef till Norrgavel AB.

Spectra Collection har ny Platschef.

Reflektioner - nytt nummer av vårt nyhetsbrev.

 

Läs alla nyheter