Aktuella tjänster     

Vi rekryterar rätt

ledare.

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

 

Här kommer Högström & Co in i bilden. Vi använder ett omvärlds- och marknadsperspektiv i arbetet med att ta fram kravspecifikationen i samband med chefsrekryteringen. Det innebär att konsulten sätter sig in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha för att ge varumärket ett försprång.

 

Ofta räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har din verksamhet tillgång till Executive Search. Med andra ord: våra specialister letar via databaser, nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med kravspecifikationen.

 

 

Chefsrekrytering med garanti

 

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering. Vi finns i Växjö, Kalmar, Karlskrona, Malmö och Stockholm.

 

Varje år genomför våra konsulter ett hundratal rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister inom näringsliv och offentlig sektor. En genomgång sedan starten 2003 visar att 99 procent av uppdragen har varit framgångsrika. Lägg därtill att vi erbjuder chefsrekrytering med garanti.

Läs mer om vårt arbetssätt.

 

 

Regional, nationell och internationell rekrytering

 

Högström & Co har ett väl etablerat internationellt nätverk inom rekrytering och Executive Search. Därmed har din verksamhet tillgång till utvalda rekryteringsspecialister i ett fyrtiotal länder över hela världen.

 

Våra medarbetare har ledarerfarenhet i kombination med djup kunskap om näringslivets och den offentliga sektorns villkor.

 

Kontakta gärna någon av våra konsulter, så får du veta mer om vad din verksamhet kan vinna på att samarbeta med Högström & Co.

 

BusinessForum 2016 -

Framtidens industri

 

2016-05-19

 

Under tisdagen bjöd Handelskammaren Sydost tillsammans med Volvo och Techtank i Olofström in till ett BusinessForum med fokus på framtidens industri. Frågeställningar som behandlades var teknikutveckling inom industrin, samverkansfrågor samt bristen på bl.a. ingenjörer.

 

Inledningsvis föreläste Mats Lundin, VD för Swerea, om industrins utveckling med avseende på teknik både ur ett regionalt och globalt perspektiv. Han berättar om vikten av att se automatisering som en möjlighet där robotar och människor samverkar för bästa resultat. Mats förklarar att tjänstemannayrken kan komma att bli mer automatiserade. Ett exempel på detta är att kunden idag möts av automatiserad personal i flera restaurangkedjor i utlandet. Dock vill han poängtera att automatisering i mer avancerade produktionsverksamheter fungerar bäst tillsammans med människors förmåga att hantera arbetet på detaljnivå. Vad som också framkom är en starkare trend med större krav på miljötänk där företag idag fokuserar mer på cirkulär hållbarhet.

 

Vidare talade Anders Borgehed från klusterinitiativet Techtank om vikten av att samverka mellan företag, akademier och kommuner för att hantera förändringar inom industrin. Techtank har som mål är att stärka medlemsföretagens och därmed regionens konkurrenskraft med fokus på att skapa affärsutveckling och tillväxt. Det blir allt svårare för dagens företag att följa med i den snabba teknikutvecklingen och det är enormt viktigt att det finns en ständig kompetensutveckling, dels för att attrahera men också för att utveckla och behålla befintlig kompetens.

 

Frågor som diskuterades till följd av samverkan blev bland annat att företagen i regionen måste föra en dialog med universitet/högskolor och förmedla vilken kompetens som behövs inom den framtida industrin. Det finns även ett ansvar vad gäller att förmedla ny teknisk kompetens till de som utbildar. Slutsatsen av diskussionerna var att alla har ett gemensamt ansvar i den region vi lever och verkar i med avseende på samverkan företag emellan.

 

Deltog från Högström & Co gjorde Anna Fransson och Mathilda Nilsson.

 

 

 

Fler nyheter

Från seminariet "Det ekonomiska läget" i Karlskrona den 22 april.

Ny Kvalitets- & Miljöchef på Mönsterås Metall.

Möt Anna Lindqvist - en entreprenör.

 

Läs alla nyheter